Hermes Trismegisto, hermetismo: Semelhancas com Matrix/DNA

xxxx

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegisto